Ból to nie choroba

Patroni Medialni Kursu:

Logo_Praktyczna_Fizjoterapia   Logo_Rehabilitacja w praktyce

Akupunktura jest dość skomplikowaną metodą wpływającą na wiele aspektów zdrowia. Jednak dzięki zastosowaniu precyzyjnej diagnozy opartej na analizie ruchomości pacjenta, przeciwbólowe techniki akupunktury stają się prostymi metodami dostępnymi dla każdego fizjoterapeuty.

24 września br. w Katowicach odbędzie się druga edycja, a 17 grudnia br. trzecia edycja praktycznego Kursu dla Fizjoterapeutów: „Płaszcz ścięgnisto–mięśniowy – punkty akupunkturowe dla fizjoterapeutów”. Proste techniki stymulacji punktów akupunkturowych zaprezentowane na jednodniowym kursie, nie tylko błyskawicznie minimalizują doznania bólowe, ale również wpływają na eliminację przyczyny ich powstania. Dzięki temu akupunktura powoduje znaczne wydłużenie efektu przeciwbólowego.

Ból nie jest chorobą

Patogeneza bólu może mieć różny charakter ale niezależnie od niej, wystąpienie dolegliwości bólowych, czy też innych objawów ograniczających ruchomość, świadczy o tym, że w życiu człowieka wystąpiły czynniki negatywnie wpływające na jego zdrowie. Techniki akupunktury skutecznie usuwają przyczyny ich powstania. Natomiast wnioski wyciągnięte na podstawie swoistej diagnostyki różnicowej objawów pozwalają stwierdzić, które zachowania pacjenta utrudniają powrót do zdrowia i zalecić pacjentowi ich wyeliminowanie.

Akupunktura jest złożonym systemem terapeutycznym, ale jedna z jego części, teoria meridianów ścięgnisto-mięśniowych może stać się jednym z ważniejszych narzędzi w codziennej pracy fizjoterapeuty. W ciągu jednego dnia każdy terapeuta jest w stanie przyswoić wiedzę z zakresu funkcji tych meridianów, diagnostykę ich zaburzeń oraz techniki leczenia. Ta praktyczna wiedza jest nieskomplikowana, i jak to zazwyczaj bywa z prostymi narzędziami, niezwykle skuteczna.

Wymieniamy doświadczenia na FB

Dowodem na to są doświadczenia fizjoterapeutów uczestniczących w pierwszej edycji kursu. Ich sukcesy, wątpliwości, refleksje można śledzić na grupie FB: Akupunktura – fizjologia i patologia TMM (TMM = meridiany ścięgnisto-mięśniowe).

Doświadczenia dotyczą częstych dolegliwości pacjentów: m.in. stany pourazowe, łokieć tenisisty, przewlekłe osłabienie siły mięśniowej, ograniczenia ruchomości oraz dolegliwości bólowych stawów itp.

Kurs „Płaszcz ścięgnisto–mięśniowy – punkty akupunkturowe dla fizjoterapeutów” prowadzi lek. Michał Richter – doświadczony lekarz specjalizujący się od ponad dekady w akupunkturze, współpracujący na codzień z fizjoterapeutami i osteopatami.

Z racji bardzo praktycznego charakteru kursu, ilość miejsc ograniczona (15 osób). Szczegóły kursu na stronie: http://michalrichter.pl/2015/01/01/bol-to-nie-choroba/

Dla zainteresowanych – stanowisko kancelarii radcowskiej:

Prawo NIE zakazuje fizjoterapeutom przerywania tkanek!

  • Czynności, w trakcie których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek mogą dokonywać nie tylko lekarze, ale również inne osoby pod warunkiem wdrożenia odpowiednich procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami. Wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2013r., poz. 947): osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi.
  • Co więcej, przepis ten dotyczy osób, które nie udzielają świadczeń zdrowotnych, a jeśli przyjąć, że fizjoterapeuci udzielają świadczeń zdrowotnych, to należy odwołać się do art. 11 wyżej wskazanej ustawy, w której podane są wytyczne związane z podejmowaniem czynności zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  • Cytowane w internecie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. nie odnosi się do tego problemu. To rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Poza tym zostało uchylone z dniem 2 stycznia 2012r. To rozporządzenie nie obowiązuje!
  • Należy podkreślić, że żaden przepis obowiązującego prawa nie zakazuje fizjoterapeutom udzielania świadczeń w trakcie których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek. Pojęcie „czynności w trakcie których dochodzi do przerwania ciągłości tkanek” obecnie funkcjonuje w przepisach tylko w związku z regulacjami dotyczącymi zapobiegania zakażeniom.

 

neoReh - sklep ciekawskich fizjoterapeutów

Po­dobał Ci się ten tekst? Zostaw swój komentarz poniżej.

You must be logged in to post a comment.