Burst Fracture

cow194arrZłamanie wybuchowe kręgu jest odmianą złamania typu kompresyjnego. Najczęsciej dotyczy odcinka szyjnego oraz lędźwiowego kręgosłupa. Dochodzi do niego na skutek działania dużej siły osiowo na kręgosłup.

Podczas zgniecenia trzonu, który przybiera kształt trapezu lub klina, może dojść do odseparowania odłamku brzeżnego klinowatego fragentu kostnego. Uraz zgniata również krążek międzykręgowy, czasem przerywa obrąbek włóknisty i powoduje wypadnięcie jądra miażdżystego,  zwężenie kanału kręgowego i ucisk rdzenia w odcinku szyjnym.

Złamanie wybuchowe towarzyszy często wypadkom samochodowym oraz upadkom z dużej wysokości lub przy dużej prędkości.

Objawy kliniczne: ból szyi, parestezje, osłabienie

Obraz radiogiczny:

Widok boczny kręgosłupa szyjnego pokazuje złamanie z towarzyszącymi rozdrobnionymi odłamkami.  Widoczny jest znaczący obrzęk tkanek miękkich (biała strzałka), klinowaty kształt trzonu kręgu z lekką retropulsją w kierunku kanału kręgowego (czerwona strzałka).

Złamanie można traktować jako stabilne, jeśli mimo ciągłości tkanki kostnej nie naruszona jest zawartość kanału kręgowego oraz nie powoduje ono przesunięcia kręgów ani urazu rdzenia.