Historia Osteopatii 1 Comment

Osteopatia uważana jest za medycynę niekonwencjonalną, a zatem słabo akceptowaną przez medycynę allopatyczną, stąd bywa często lekceważona przez lekarzy nurtu akademickiego. Model medycyny opartej na faktach (EBM), nie akceptuje podejmowania Czytaj więcej..

Uważny masaż 2 komentarze

Znowu niewyspany, wstajesz rano i jedziesz do gabinetu. Spadł śnieg, jest zimno i ślisko, jak zwykle są korki a Ty na dodatek wstałeś lewą nogą. Pierwszy klient (lub wymiennie - Czytaj więcej..

Koncepcja FLO to holistyczne podejście, to masaż - kinezyterapia - reedukacja w jednym. To swoista integracja funkcjonalna. Wykorzystuje fakt, że każdemu ruchowi towarzyszy doznanie zmysłowe. Koncepcja FLO Dlaczego aby terapia była Czytaj więcej..

Mobilny Gabinet Udarowy – Kraków

Wczoraj w Warszawie, dziś w Krakowie, jutro – Poznań. Od dnia 8.10 do 10.10.2013 trwa akcja Fundacji Udaru Mózgu – Mobilny gabinet udarowy.  Akcja uświadamiania społeczeństwa o udarze mózgu – Czytaj więcej..

Terapia lustrzana – Mirror box therapy

Mirror Box Therapy (tera­pia lustrzana) po raz pierw­szy opi­sana została przez V.S. Ramachandran’a i współ­pra­cow­ni­ków w 1995 roku. Jest to tera­pia wolna od leków, która jest coraz lepiej opi­sana w lite­ra­tu­rze medycz­nej. Czytaj więcej..