Metoda PNF opracowana została w latach 40. XX wieku przez Hermana Kabata i przez pewien czas nazywana była metodą Kabat-Kaisera. Jednak w wyniku daleko idącej modyfikacji obecnie znana jest pod Czytaj więcej..

Terapia lustrzana 1 Comment

1. WSTĘP Mirror Box Therapy (terapia lustrzana) po raz pierwszy opisana została przez V.S. Ramachandran'a i współpracowników w 1995 roku. Jest to terapia wolna od leków, która jest coraz lepiej opisana w literaturze Czytaj więcej..