ECPTS – fakty i mity

ligament2

Ostatnimi czasy coraz więcej się mówi o Europejskiej Konfederacji Studentów Fizjoterapii ECPTS, co niewątpliwie ma związek z wrześniowym Zjazdem Generalnym w Krakowie. Otrzymaliśmy od Oddziału Studenckiego SFP najważniejsze informacje w języku Polskim dotyczące tej organizacji. Zostały one zebrane na podstawie pytań do Oddziału (jest to więc pewna forma FAQ), w związku z czym może to odpowiedzieć również na Wasze pytania.

Europejska Konfederacja Studentów Fizjoterapii ECPTS

Podstawowe informacje

ECPTS to organizacja, której przyświeca idea zrzeszenia wszystkich europejskich studentów fizjoterapii w jednej organizacji. Konfederacja nie zrzesza jednak pojedynczych studentów, a raczej organizację studentów fizjoterapii działające w poszczególnych krajach. Podobnie, jak w przypadku WCPT (World Confederation for Physical Therapy), delegatów wyznacza najliczniej reprezentowana organizacja w danym kraju. Studenci z krajów nieposiadających organizacji studentów fizjoterapii muszą poświadczyć o współpracy z główną organizacją fizjoterapeutyczną w kraju. ECPTS zapewnia takim studentom wsparcie w zorganizowaniu organizacji krajowej.

Cele

Główne założenia Konfederacji można znaleźć na ich stronie, jednak w dużym skrócie dąży ona do polepszenia kontaktu i wymiany informacji pomiędzy studentami z różnych krajów, poprawić dostępność studiów i praktyk zagranicznych jak również promować wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Nie można też zapomnieć o funkcji reprezentatywnej ECPTS – jednostka ta została oficjalnie uznana przez Region Europejski WCPT za reprezentującą studentów fizjoterapii w Europie.

Struktura

ECPTS składa się z 3 podjednostek, które działają niezależnie od siebie, choć jednocześnie bez współpracy na pewnym poziomie nie miałyby prawa istnieć. Jest to Zarząd Główny, Grupy Robocze oraz Reprezentanci Krajowi.

  1. Zarząd Główny – Executive Comittee

Odpowiada za wszelkie działania, których celem jest rozwój Konfederacji. Reprezentuje całą Konfederację podczas rozmów z organizacjami chcącymi nawiązać współpracę (aktualnie WHSS, CIFEP-K, ER-WCPT), jak również podczas międzynarodowych konferencji (niejednokrotnie z pomocą Reprezentantów Krajowych). Wybory odbywają się raz do roku podczas Zjazdu Generalnego (takiego, jak ostatnio odbył się w Krakowie) i każdy Reprezentant Krajowy ma prawo ubiegać się o każdą funkcję w Zarządzie.

  1. Grupy Robocze – Working Groups

Odpowiadają przede wszystkim za działania skierowane na zewnątrz organizacji, do studentów. Ich działania, cele a nawet liczba jest uzależniona od potrzeb Konfederacji i studentów fizjoterapii w Europie. Do Working Group może należeć każdy student fizjoterapii zrzeszony w organizacji studentów fizjoterapii współpracującej z ECPTS. Aby dołączyć  do jednej z Grup należy wysłać liderowi Grupy swoje podanie wraz z umotywowaniem chęci członkowstwa w tej właśnie grupie i planowanymi działaniami. Do niego należy decyzja kogo przyjąć do WG, a kogo prośbę odrzucić.

  1. Reprezentanci Krajowi – Country Representatives

Z każdego kraju może być maksymalnie dwóch, ich zadaniem jest pośredniczenie pomiędzy studentami chcącymi studiować w innym kraju, a Reprezentantami z tego właśnie kraju. Jest to duże ułatwienie, jako że z pierwszej ręki można się dowiedzieć jak wygląda studiowanie w kraju, który nas interesuje. Co roku (tak, w tym roku był pierwszy raz) zbierają się podczas Zjazdu Generalnego i przedstawiają sytuację studiowania fizjoterapii w swoim kraju, podsumowują rok pracy i planują następny, wybierają władze. Nigdzie nie jest to powiedziane, jakoby działanie w Working Group było obowiązkiem Reprezentanta, jednak na tą chwilę każdy działa w jednej lub po prostu w Zarządzie Głównym.

Jak dołączyć?

Aby być członkiem ECPTS wystarczy być członkiem Oddziału Studenckiego SFP (w przypadku Polski) i można korzystać za pośrednictwem Reprezentantów Krajowych z wiedzy dotyczącej studiowania i praktykowania w konkretnym państwie europejskim. Członkiem Grupy Roboczej może zostać każdy zgodnie z tym co zostało napisane powyżej. Reprezentantami Krajowymi póki co zostają jedynie osoby zaangażowane w działania Oddziału, które swoją pomysłowością i aktywnością chcą się dzielić również ze społecznością europejską. W miarę rozrastania Oddziału będą to osoby wybierane w sposób demokratyczny podczas Zjazdu Oddziału.

Kontakt z ECPTS:
https://www.facebook.com/ecpts
www.ecpts.eu – obecnie w przebudowie