Praktyczne zastosowanie koncepcji Kinetic Control w analizie i terapii narządu ruchu.

programKonferencja programKonferencja programKonferencja

Wymagana jest rejestracja: www.fizjo-sport.pl/konferencja-rejestracja