Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Austrii – nostryfikacja

austria

Polscy fizjoterapeuci, chcący uzyskać zezwolenie na wykonywanie swego zawodu w Austrii, muszą najpierw postarać się o nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia. W celu uzyskania nostryfikacji należy we właściwym urzędzie przekazać pełną dokumentację wykształcenia razem z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki. Wyjątkiem stanowią: dowód osobisty lub paszport.

Dokumenty muszą być przetłumaczone przez urzędowo uznanych tłumaczy w Austrii lub w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii.

Tutaj możesz znaleźć tłumacza oficjalnie uznanego przez odpowiednie krajowe jednostki Tłumaczeń:

http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/?frontend_action=display_compound_text_contentHYPERLINK „http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/?frontend_action=display_compound_text_content&item_id=3323”&HYPERLINK „http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/?frontend_action=display_compound_text_content&item_id=3323”item_id=3323

Jeżeli dokumenty są kopiami możesz je złożyć, jedynie gdy są poświadczone przez sąd lub notariusza.

POBYT STAŁY

Potrzebne dokumenty:

* Aplikacja do praktyki fizjoterapii, podpisane przez Ciebie

* Możesz użyć standardowego formularza wniosku lub listu motywacyjnego

* wniosek: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/physiotherapist/documents/application-form_de.pdf

* Twoje CV

* Dyplom, świadectwo kwalifikacji, świadectwo egzaminu lub inny dowód ukończenia fizjoterapii

* Szczegółowy program studiów/ program ​​szkolenia

* Certyfikaty innych, istotnych szkoleń (np szkolenia specjalistyczne)

* Dowód doświadczenia zawodowego

* Dowód potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód osobisty)

* Dowód dobrej reputacji: z karnego rejestru kary – zaświadczenie o niekaralności lub wyciągu z „rejestru sądowego” z kraju (nie więcej niż 3 miesiące)

* Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (nie więcej niż 3 miesiące)

* Certyfikaty wydane przez lekarzy z każdego kraju UE -OR Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Switzerland- są akceptowany

* Dowód niemiecki – znajomość języków

* Akt małżeństwa – wymagane tylko u osób, które po ślubie zmieniły nazwisko

* Rejestracja zamieszkania w Austrii lub powołanie oficjalnego przedstawiciela tam

Powyższa lista ma charakter poglądowy, ponieważ urzędnik ma decydujący głos w sprawie dokumentów. Najlepiej należy zapytać w urzędzie o konkretny zakres dokumentów, a dopiero potem dać dokumenty do tłumaczenia. Właściwość urzędu zależy od kilku czynników, jak np. posiadanego tytułu, celu nostryfikacji, kraju związkowego w którym ma zamiar się pracować itp.

Instytucja odpowiedzialna:

Bundesministerium für Gesundheit
Federal Ministry of Health
Radetzkystraße 2
1030 Wien
Tel.: +43 1 711 00 4640

Czas trwania procedury rozpatrywania:

Po wysłaniu dokumentów, organy mają:

     1 miesiąc – od momentu otrzymania aplikacji – na potwierdzenie odbioru i poproszenie o wysłanie wszystkich innych wymaganych dokumentów.
4 miesiące na podjęcie decyzji – od momentu otrzymania pełnego wniosku.

Koszt pobyt: około € 350

Organ poinformuje o szczegółach płatności, w trakcie procedury uznawania kwalifikacji.

POBYT CZASOWY
Potrzebne  dokumenty:

* Dowód potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód osobisty

* Dowód dobrej reputacji: z karnego rejestru kary – zaświadczenie o niekaralności lub wyciągu z „rejestru sądowego” z kraju (nie więcej niż 3 miesiące)

* Certyfikat (y) z właściwego organu w Twoim kraju lub kraju, w którym mieszkasz, potwierdzające, że jesteś prawnie upoważniony do wykonywania zawodu fizjoterapeuty i że nie Twoje prawa są zawieszone, na stałe lub czasowo

* Dowód kwalifikacji (zaświadczenia, świadectwa egzaminu lub inny dowód pomyślnego ukończenia kształcenia fizjoterapii).

Powyższa lista ma charakter poglądowy, ponieważ urzędnik ma decydujący głos w sprawie dokumentów. Najlepiej należy zapytać w urzędzie o konkretny zakres dokumentów, a dopiero potem dać dokumenty do tłumaczenia. Właściwość urzędu zależy od kilku czynników, jak np. posiadanego tytułu, celu nostryfikacji, kraju związkowego w którym ma zamiar się pracować itp.

Instytucja odpowiedzialna:

Samorządy wojewódzkie.

Czas trwania procedury rozpatrywania:

Po wysłaniu dokumentów, organy mają:

     1 miesiąc – od momentu otrzymania aplikacji – na potwierdzenie odbioru i poproszenie o wysłanie wszystkich innych wymaganych dokumentów
2 miesiące na podjęcie decyzji – od momentu otrzymania pełnego wniosku w ich posiadaniu.

Koszt pobytu: około € 40

Zarobki:
2100–2300 euro miesięcznie brutto

Źródła i pomocnicze strony:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/physiotherapist/austria/index_en.htm

http://www.physioswiss.ch/

http://www.physioaustria.at/

http://www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Anerkennung/ 

http://www.pracaizycie.pl/artykuly/praca-za-granica/fizjoterapeuta-zawod-z-przyszloscia/

tu możesz znaleźć tłumacza: fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/?frontend_action=display_compound_text_contentHYPERLINK „http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/?frontend_action=display_compound_text_content&item_id=3323″&HYPERLINK „http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/?frontend_action=display_compound_text_content&item_id=3323″item_id=3323

Przygotowała i opracowała:
Dominika Jaskulska 
Studentka II roku Fizjoterapii 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Po­dobał Ci się ten tekst? Zostaw swój komentarz poniżej.

You must be logged in to post a comment.