Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Hiszpanii – nostryfikacja

hiszpania

Polscy fizjoterapeuci, chcący uzyskać zezwolenie na wykonywanie swego zawodu w Hiszpanii, muszą najpierw postarać się o nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia. W celu uzyskania nostryfikacji należy we właściwym urzędzie przekazać pełną dokumentację wykształcenia razem z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpańskim.Jeżeli dokumenty są kopiami to muszą one być poświadczone. Można uzyskać dokumenty poświadczone po dostarczeniu ich do jakiegokolwiek organu władzy publicznej w Hiszpanii, hiszpańskiego konsulatu / ambasady lub notariusza.

Tłumacz powinien posiadać upoważnienie wydane przez hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

POBYT STAŁY

Potrzebne dokumenty:

* Formularz wniosku

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/docs/modelodeSolicitud3.pdf

* Poświadczona kserokopia dowodu osobistego lub paszportu

* Poświadczona kserokopia kwalifikacji akademickich i zawodowych

* Poświadczona kserokopia urzędowego odpisu swojego programu studiów, z podaniem łącznej długości kursu (roku akademickiego) oraz spis przedmiotów i godzin wykładów dla każdego przedmiotu (punkty ECTS), zarówno teoretycznych, jak i klinicznych

* Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia (mniej niż 3 miesiące), potwierdzający, że jesteś uprawniony do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (ty nie zostały zawieszone, zdyskwalifikowane lub zakazane Twoje uprawiania)

* Zaświadczenie właściwego organu w Twoim kraju, stanowiący dowód, że Twój tytuł pozwala na pracę tam i spełnia warunki określone w dyrektywie:

http://eur-HYPERLINK „http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20110324:en:PDF”lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20110324:en:PDF

* Jeśli Fizjoterapia nie jest regularną pracą w Twoim kraju – lub kraju, w którym otrzymałeś kwalifikacje – musisz dostarczyć dowód, że już pracowałeś w pełnym wymiarze czasu pracy jako fizjoterapeuta przez co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 10.

Powyższa lista ma charakter poglądowy, ponieważ urzędnik ma decydujący głos w sprawie dokumentów. Najlepiej należy zapytać w urzędzie o konkretny zakres dokumentów, a dopiero potem dać dokumenty do tłumaczenia. Właściwość urzędu zależy od kilku czynników, jak np. posiadanego tytułu, celu nostryfikacji, kraju związkowego w którym ma zamiar się pracować itp.

Instytucja odpowiedzialna
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Subdirección General de Ordenación Profesional
Ministry of Health, Social Services and Equality
(Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Równości)
Paseo del Prado, 18-20
28071  Madryt
Tel .: +34 17 73 91 596
E-mail: reconocimientoue@msssi.es

Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia
http://www.msssi.gob.es/en/profesionales/formacion/recoTitulosEuro/home.htm

Czas trwania procedury rozpatrywania:
Po wysłaniu dokumentów, a władze są przekonane, że wniosek jest kompletny, mają więc 4 miesiące na podjęcie decyzji.

Możesz złożyć wniosek:

* Bezpośrednio do usług wpisu do odpowiedniego organu

* Pocztą (listem poleconym)

* Do konsulatu lub ambasady hiszpańskiej w swoim kraju

Koszt pobytu:  Bezpłatnie.

POBYT CZASOWY

Potrzebne dokumenty:

* Poświadczona kserokopia dowodu osobistego lub paszportu

* Poświadczona kserokopia kwalifikacji akademickich i zawodowych

* Poświadczona kserokopia urzędowego odpisu swojego programu studiów, z podaniem łącznej długości kursu (roku akademickiego) oraz spis przedmiotów i godzin wykładów dla każdego przedmiotu (punkty ECTS), zarówno teoretycznych, jak i klinicznych

* Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia (mniej niż 3 miesiące), potwierdzający, że jesteś uprawniony do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (ty nie zostały zawieszone, zdyskwalifikowane lub zakazane Twoje uprawiania)

* Zaświadczenie właściwego organu w Twoim kraju, stanowiący dowód, że Twój tytuł pozwala na pracę tam i spełnia warunki określone w dyrektywie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005L0036:20110324:en:PDF    

* Jeśli Fizjoterapia nie jest Twoją regularną pracą w Twoim kraju – lub kraju, w którym otrzymałeś kwalifikacje – musisz dostarczyć dowód, że już pracowałeś w pełnym wymiarze czasu pracy jako fizjoterapeuta przez co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 10.

Instytucja odpowiedzialna:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Subdirección General de Ordenación Profesional
Ministry of Health, Social Services and Equality

(Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Równości)

Paseo del Prado, 18-20
28071 Madryt
Tel .: +34 17 73 91 596
E-mail: reconocimientoue@msssi.es

Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia
http://www.msssi.gob.es/en/profesionales/formacion/recoTitulosEuro/home.htm

Czas trwania procedury rozpatrywania:
Po wysłaniu dokumentów, a władze są przekonane, że wniosek jest kompletny, mają więc 4 miesiące na podjęcie decyzji.

Możesz złożyć wniosek:

Bezpośrednio do usług wpisu do odpowiedniego organu

* Pocztą (listem poleconym)

* Do konsulatu lub ambasady hiszpańskiej w swoim kraju

Koszt pobytu:  Bezpłatnie.

Zarobki:
około 1200 € na pełnym etacie

Czy zawód Fizjoterapeuty jest opłacalny we Hiszpani?

Opinie pytanych osób:

„Bez języka ciężko cokolwiek podziałać w zawodzie. Sytuacja ogólnie jest nieciekawa, bardzo duża konkurencja, więc młodzi jada np do Francji.” 

„O państwowej służbie zdrowia można zapomnieć, bo jeśli zda się państwowy egzamin ma się zapewniona robotę do emerytury praktycznie. Jak traktują? Nie wiem jak na to pytanie za bardzo odpowiedzieć…lepiej niż w Polsce jeśli porównujemy,a gorzej niż we Francji, z tego co słyszę.

Czy się opłaca? No minimalne wynagrodzenie to jakieś 650 euro w Hiszpanii wiec chyba nie jest tak źle fizjoterapeutom.”

Źródła i pomocnicze strony:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/physiotherapist/spain/index_en.htm  

Przygotowała i opracowała:
Dominika Jaskulska 
Studentka II roku Fizjoterapii 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Po­dobał Ci się ten tekst? Zostaw swój komentarz poniżej.

You must be logged in to post a comment.