Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Irlandii – nostryfikacja

irlandia

Polscy fizjoterapeuci, chcący uzyskać zezwolenie na wykonywanie swego zawodu w Irlandii, muszą najpierw postarać się o nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia. W celu uzyskania nostryfikacji należy we właściwym urzędzie przekazać pełną dokumentację wykształcenia razem z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski.

Tylko poświadczone kopie przez prawników, radców prawnych, notariuszy, sprawiedliwości państw pokojowego lub policji będą akceptowane.

Wszystkie formy i listy muszą być wypełnione w języku angielskim. Jeżeli składane w ich oryginalnym języku, to musi im towarzyszyć tłumaczenie przysięgłe angielski.

Wszystkie listy referencyjne, świadectwa statusu zawodowego (zaświadczenie o stanie zdrowia) i dokument potwierdzający możliwość wykonywania zawodu w kraju, w którym uzyskano kwalifikacje fizjoterapeuta należy przekazać w ciągu 3 miesięcy od chwili przyjęcia aplikacji w Irish Society of Chartered Physiotherapists.

POBYT STAŁY

Potrzebne dokumenty:

* Wypełniony formularz wniosku:
do pobrania ze strony: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/physiotherapist/ireland/index_en.htm

* Instrukcja do formularzu wniosku http://www.iscp.ie/component/docman/cat_view/192-international-qualifications-.html )

* Poświadczona kopia aktualnego paszportu – tylko stron ze zdjęciem i data ważności;

* Certyfikat posiadanych kwalifikacji do wykonywania zawodu w kraju, w którym zostały uzyskane

* Świadectwo obecnego statusu zawodowego od organu rejestrowego lub zawodowego w kraju, w którym zostały ostatnio praktykuje jako fizjoterapeuta;

* Poświadczona kopia Twoich kwalifikacji (świadectwo, dyplom);

* Uwierzytelniony odpis uniwersyteckiego transkryptu / zestawienia wyników w nauce

*Formularz kursów akademickich – Sekcja 2 formularza wniosku, pp.3-13 inclusive – imię i nazwisko, data, pieczęć urzędow a z instytucji edukacyjnych i podpis Kierownika / Dziekana uczelni Fizjoterapii na każdej stronie

* 2 kliniczne referencje -jedna od aktualnego lub ostatniego pracodawcy i druga od fizjoterapeuty, który nadzorował cię w praktyce. Referencje muszą być napisane w języku angielskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Muszą zostać opieczętowane, podpisany, opatrzony datą i zapieczętowany w kopercie. Podpis sędziego musi być przez uszczelkę – punkt 5 formularza wniosku, str.20.

* Poświadczona kopia aktualnego członkostwa do punktu rejestracji (karta rejestracyjna / Certyfikat) z kraju, w którym praktykuje. Jeśli rejestracja nie jest obowiązkowa, obecna karta członkowska / certyfikat / list z kwalifikacjami do członkostwa w organizacji zawodowej.

* Podpisane oświadczenie – str.22 z formularza zgłoszenia.

* Dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty / upoważnienia do obciążenia karty kredytowej – str.23 formularza deklaracji.

Powyższa lista ma charakter poglądowy, ponieważ urzędnik ma decydujący głos w sprawie dokumentów. Najlepiej należy zapytać w urzędzie o konkretny zakres dokumentów, a dopiero potem dać dokumenty do tłumaczenia. Właściwość urzędu zależy od kilku czynników, jak np. posiadanego tytułu, celu nostryfikacji, kraju związkowego w którym ma zamiar się pracować itp.

Czas trwania procedury rozpatrywania:

Po wysłaniu dokumentów, organy mają:

  1 miesiąc na potwierdzenie otrzymanego wniosku- potwierdzają jego kompletność lub proszą o dosłanie dodatkowych dokumentów.
4 miesiące po otrzymaniu kompletnego wniosku, aby podjąć decyzję.

Instytucja odpowiedzialna

Irish Society of Chartered Physiotherapists.

Koszt pobytu: € 500

Źródła i pomocnicze strony:

* http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/physiotherapist/ireland/index_en.htm

* http://www.iscp.ie/

* http://www.iscp.ie/join-iscp/international-qualifications/qualification-recognition.html

* http://gradireland.com/careers-advice/job-descriptions/physiotherapist  

Przygotowała i opracowała:
Dominika Jaskulska 
Studentka II roku Fizjoterapii 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

Po­dobał Ci się ten tekst? Zostaw swój komentarz poniżej.

You must be logged in to post a comment.