Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Wielkiej Brytanii – nostryfikacja

wb

Polscy fizjoterapeuci, chcący uzyskać zezwolenie na wykonywanie swego zawodu w Wielkiej Brytanii, muszą najpierw postarać się o nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia. W celu uzyskania nostryfikacji należy we właściwym urzędzie przekazać pełną dokumentację wykształcenia razem z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski.

Jeżeli dokumenty są kopiami to muszą one być poświadczone przez odpowiednie władze w Twoim kraju lub w Wielkiej Brytanii. Tłumaczenie musi być poświadczone, dostarczone przez urzędowo uznanych tłumaczy w Wielkiej Brytanii lub w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii.

Można znaleźć oficjalnie uznanego tłumacza kontaktując się z krajowym organem Tłumaczeń.

Najlepiej przesłać aplikacje za pomocą listu poleconego, aby uniknąć utraty dokumentów. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów lub środków pieniężnych.

POBYT STAŁY

Potrzebne dokumenty:

*  Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

http://www.hpc-uk.org/Assets/documents/10003B02HCPC-Application-pack-International.pdf

*  Poświadczona kserokopia paszportu

*  Uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania (akceptowane są: wyciąg bankowy, rachunki telefoniczne, wyciągi z kart kredytowych nie starsze niż 6 miesięcy)

*  Poświadczona kopia świadectw kwalifikacji, certyfikaty

* Pełen formularz informacji o kursach od instytucja do której uczęszczałeś, wraz z szczegółowymi informacjami o szkoleniu zawodowym (np. temat modułu, treść modułu i sposób oceny modułu)

*  formularz: http://www.hpc-uk.org/apply/international/forms/

* Zaświadczenie (mające mniej niż 3 miesiące) z obecnego statusu zawodowego / o dobrym stanie, od właściwych władz zdrowotnych w ostatnim kraju pracy i zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

*  Masz prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

*  Nie zostały zawieszone, zdyskwalifikowane lub zakazane Twoje uprawiania do wykonywania zawodu

* Jeżeli dany zawód nie jest regulowany w kraju pochodzenia: potrzebujesz zaświadczenie wydane przez właściwy organ w kraju, w którym zostały nabyte kwalifikacje, potwierdzające, że:

– jest on zgodny z artykułem 3, ustęp 1  dyrektywy WE / 2005/36 (do kwalifikacji uzyskanych w UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii)

– dyrektywa: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_en.htm

– Potwierdzenie, że jesteś w stanie pracować jako fizjoterapeuta w swoim kraju, jeśli jednak żadna ze specjalizacji fizjoterapeuty, ani związane szkolenia nie są regulowane w Twoim kraju to potrzebujesz:

– dowód, że pracowałeś jako fizjoterapeuta przez co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 10 – musisz przedstawić kopie dokumentów zabezpieczenia społecznego, umowy pracy lub zaświadczeń od pracodawcy stwierdzające, że już pracowałeś jako fizjoterapeuta i przez jaki okres czasu.

Powyższa lista ma charakter poglądowy, ponieważ urzędnik ma decydujący głos w sprawie dokumentów. Najlepiej należy zapytać w urzędzie o konkretny zakres dokumentów, a dopiero potem dać dokumenty do tłumaczenia. Właściwość urzędu zależy od kilku czynników, jak np. posiadanego tytułu, celu nostryfikacji, kraju związkowego w którym ma zamiar się pracować itp.

Instytucja odpowiedzialna:
Health and Care Professions Council
Registration Department
Park House,
184 Kennington Park Road
London
SE11 4BU
Tel .: +44 (0) 845 3004 472 lub ​​+44 (0) 20 7582 5460
registration@hcpc-uk.org
Health and Care Professions Council
http://www.hpc-uk.org/

Czas trwania procedury rozpatrywania:
Po wysłaniu dokumentów, organy mają:
1 miesiąc – od chwili, gdy otrzymają aplikację – aby potwierdzić odbiór i zażądać innych dokumentów, których wymagają
3 miesiące po otrzymaniu kompletnego wniosku na podjęcie wstępnej decyzji

Koszt pobyt:
£ 420 do wysłania razem z aplikacją. Aby zapłacić kartą kredytową, wprowadzić swoje dane na stronie 20 formularza wniosku. Alternatywnie, możesz wysłać pocztą czek, przekaz pocztowy lub czek sporządzony w złotych i płatność „Health and Care Professions Council”. Nie wysyłaj pieniądze przez system pocztowy.

 POBYT CZASOWY

Potrzebne dokumenty: 

*    Wypełnione Oświadczenie Rady Zdrowia i Opieki Zawodu (Declaration to the Health and Care Professions Council  – HCPC) dotycząca czasowego świadczenia usłughttp://www.hpc-uk.org/

*  Uwierzytelniona kopia dokumentu (ów) potwierdzającego, że jesteś obywatelem innego kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii lub posiadać równoważne uprawnienia

*     Uwierzytelniona kopia dokumentu (ów) potwierdzającego Twoje kwalifikacje zawodowe

*    Oryginalny dokument (y) potwierdzający, że jesteś prawnie ustanowiona jako specjalista swojego zawodu w innym kraju UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii

*   Jeżeli dany zawód nie jest regulowany w kraju pochodzenia: potrzebujesz zaświadczenie wydane przez właściwy organ w kraju, w którym zostały nabyte kwalifikacje, potwierdzające, że:

– są one zgodne z artykułem 3, ustęp 1 (e) dyrektywy WE / 2005/36 (do kwalifikacji uzyskanych w UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii)

– dyrektywa:
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11065_en.htm

– Potwierdzenie, że jesteś w stanie pracować jako fizjoterapeuta w swoim kraju, jeśli jednak żadna ze specjalizacji fizjoterapeuty, ani związane szkolenia nie są regulowane w Twoim kraju to potrzebujesz:

– dowód, że pracowałeś jako fizjoterapeuta przez co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 10 – musisz przedstawić kopie dokumentów zabezpieczenia społecznego, umowy pracy lub zaświadczeń od pracodawcy stwierdzające, że już pracowałeś jako fizjoterapeuta i przez jaki okres czasu.

Instytucja odpowiedzialna:

Health and Care Professions Council
Registration Department
Park House,
184 Kennington Park Road
London
SE11 4BU

Tel .: +44 (0) 845 300 4472 lub ​​+44 (0) 20 7582 5460
registration@hcpc-uk.org
Health and Care Professions Council
http://www.hpc-uk.org/

Czas trwania procedury rozpatrywania:

Po wysłaniu dokumentów, organy mają:

1 miesiąc – od chwili, gdy otrzymania twojej aplikacji – aby potwierdzić odbiór i poprosić o  inne potrzebnych dokumentów.

Koszt pobytu:  Bezpłatnie.

Zarobki: od 21.000  £

Zarobki w NationalHYPERLINK „http://www.nhs.uk/” HYPERLINK „http://www.nhs.uk/”HealthHYPERLINK „http://www.nhs.uk/” Service (NHS):

– początkowe: 21 176–27 625 funtów rocznie

– z wyższymi kwalifikacjami: 25 528–34 189 funtów

– pracownicy z wieloletnim doświadczeniem do 30 460–40 157 funtów

Czy zawód Fizjoterapeuty jest opłacalny w Wielkiej Brytanii?

Opinie pytanych osób:

„Ciężko znaleźć prace jeśli się jest obcokrajowcem bez żadnej praktyki. Traktują fizjoterapeutów z poważaniem i liczą się ze zdaniem, żeby pracować w zawodzie trzeba mieć rejestracje w hcpc ( http://www.hcpc-uk.org/  ) która dla obcokrajowca jest dość czasochłonna i skomplikowana , ale bez tego nikt cię nie przyjmie .
Czy się opłaca? – to zależy od celów jaki masz w życiu – jeśli planujesz życie w innym Kraju tak czy siak ze względu na inne rejony życia to tak , jeśli przyjechać tu by zarobić na tym to nie wiem gdyż zrobienie samej rejestracji zajmuje czas a brak doświadczenia w UK może spowodować trudności z przyjęciem na sama rozmowę – wiec może mija się z celem jeśli ktoś chce przyjechać, pobyć szybko i wyjechać.”

Źródła i pomocnicze strony: 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/physiotherapist/uk/index_en.htm  

http://www.pracaizycie.pl/artykuly/praca-za-granica/fizjoterapeuta-zawod-z-przyszloscia/

http://www.hcpc-uk.org/

http://www.justphysio.co.uk/ 

http://forum.e-masaz.pl/viewtopic.php?p=22452

tu możesz szukać pracy: http://www.reed.co.uk/jobs/health-medicine/physiotherapy

Przygotowała i opracowała:
Dominika Jaskulska 
Studentka II roku Fizjoterapii 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Po­dobał Ci się ten tekst? Zostaw swój komentarz poniżej.

You must be logged in to post a comment.