Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty we Francji – nostryfikacja

francja

Polscy fizjoterapeuci, chcący uzyskać zezwolenie na wykonywanie swego zawodu we Francji, muszą najpierw postarać się o nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia. W celu uzyskania nostryfikacji należy we właściwym urzędzie przekazać pełną dokumentację wykształcenia (z wyjątkiem dowodu osobistego lub paszportu) razem z tłumaczeniem przysięgłym na język francuski. Tłumaczenia przysięgłe od oficjalnie uznanych tłumaczy przysięgłych w dowolnym kraju UE – lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii – są akceptowane.

Można znaleźć oficjalnie uznanego tłumacza kontaktując się z krajowym organem Tłumaczeń.

Najlepiej wysłać 2 kopie każdego dokumentu w aplikacji pocztą, za pomocą listu poleconego, aby uniknąć utracenia dokumentów.

POBYT STAŁY

Potrzebne dokumenty:

*     Wypełniony formularz zgłoszeniowy

*     Dowód obywatelstwa (kopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego)

*     Dowód o zmianie nazwiska

*     Kopia posiadanych kwalifikacji

*     Dowód doświadczenia zawodowego (kopie umów, referencje, itp)

*     Szczegółowy opis studiów w instytucji edukacyjnej, w tym:

– Całkowita długość przebiegu

– Teoria: tematy i godziny wykładów na temat każdego przedmiotu

– Szkolenie praktyczne: tematy i godzin praktyki na każdym przedmiocie

– Wydziały, gdzie było zdobywane doświadczenie praktyczne doświadczenie i wymiar godzin spędzonych w każdym dziale

– Świadectwo obecnego statusu zawodowego / zaświadczenia o dobrym stanie zdrowia od właściwych organów ochrony zdrowia w ostatnim kraju – pracy i zamieszkania. Zaświadczenie musi potwierdzić, że masz prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty – że nie zostało zawieszone, zdyskwalifikowane lub zakazane uprawiania. Zaświadczenie musi być wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy

    Jeśli zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w kraju, potrzebny jest dowód, że pracował jako fizjoterapeuta na co najmniej 2 lata z ostatnich 10

* Przedstawienia umowy lub referencje od pracodawcy stwierdzające, że już pracuje jako fizjoterapeuta i na jak długo

* Zaświadczenie o niekaralności (oryginał, nie kopia) wydany przez właściwy organ. Zaświadczenie musi być wydane w ciągu roku.

* Jeśli masz zamiar pracować jako pracownik służby zdrowia, a już posiadasz gdzieś indziej pracę zarobkową, musisz poinformować o tym pracodawcę.

Powyższa lista ma charakter poglądowy, ponieważ urzędnik ma decydujący głos w sprawie dokumentów. Najlepiej należy zapytać w urzędzie o konkretny zakres dokumentów, a dopiero potem dać dokumenty do tłumaczenia. Właściwość urzędu zależy od kilku czynników, jak np. posiadanego tytułu, celu nostryfikacji, kraju związkowego w którym ma zamiar się pracować itp.

Instytucja odpowiedzialna
Dyrekcje regionalne dla młodzieży, sportu i spójności społecznej http://www.drjscs.gouv.fr/

Czas trwania procedury rozpatrywania:
1 miesiąc – od momentu otrzymania aplikacji – urząd musi potwierdzić odbiór i poprosić o wszelkie inne wymagane dokumenty

3 miesiące po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, urząd ma na podjęcie decyzji

Koszt pobytu:  Bezpłatnie.

POBYT CZASOWY

Potrzebne dokumenty:

Wypełniony formularz zgłoszenia

* Dowód obywatelstwa (kopia ważnego paszportu lub dowodu osobistego)

* Kopia posiadanych kwalifikacji (jako fizjoterapeuta i inne kwalifikacje jeśli są dostępne)

* Certyfikat (y) z właściwego organu w swoim kraju lub kraju, w którym mieszkasz, bądź z kraju, w którym zostały one otrzymane

* Zaświadczenie o możliwości wykonywania zawodu

Instytucja odpowiedzialna:
Conseil national des masseurs kinésithérapeutes
National Council of physiotherapists
120-122 Rue Réaumur
75002 Paris

Tel.: +33 01 46 22 32 97
French Council of physiotherapists
http://www.ordremk.fr/decouvrir-l-ordre/conseil-national-de-lordre/conseil-national-de-l-ordre/

Czas trwania procedury rozpatrywania:
1 miesiąc – od momentu otrzymania aplikacji – urząd musi potwierdzić odbiór i poprosić o wszelkie inne wymagane dokumenty
3 miesiące po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, urząd ma na podjęcie decyzji

Koszt pobytu: Bezpłatnie.

Zarobki:
€ 2000- 2300/ 2500 brutto za 35 godzin pracy

Język: Na poziomie A2-B1

Czy zawód Fizjoterapeuty jest opłacalny we Francji?

Opinie pytanych osób:

„We Francji jest kasa ale praca fizjoterapeuty stoi na żałosnym poziomie, nikt nie ma pojęcia co robi i po co, wygląda to bardziej jak fabryka.”
„Z tego co opowiadają warunki są mega, tylko trzeba się spieszyć bo jest już dużo imigrantów we Francji i powoli chcą się zamykać!” 

Krok po kroku jak wygląda uzyskiwanie zezwolenia na wykonywanie zawodu
Aby podjąć pracę jako fizjoterapeuta we Francji, należy najpierw pobrać formularz ze strony ministerstwa. Potem wypełniony wniosek wysyłamy do komisji w Paryżu. Następnie oni odsyłają mam drugi wniosek, który po wypełnieniu wysyłamy do komisji w tym regionie w którym chcemy pracować. Do drugiego wniosku trzeba dołączyć tłumaczenia przysięgłe dyplomów, suplementów, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenie z ministerstwa zdrowia, skan dowodu, spis praktyk i doświadczenia zawodowego poświadczonego przez pracodawcę. Potem czekamy na odpowiedź.

Przeprowadziłam rozmowę z polską fizjoterapeutka pracującą obecnie we Francji

1. Jakie są potrzebne dokumenty do nostryfikacji?

Papiery do nostryfikacji: dyplom, suplement dyplomu, odpis ze wszystkich praktyk (we Francji przez 3 lata studiów maja ok 1400h praktyk)- dyplom i suplement przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Zaświadczenie z ministerstwa zdrowia o możliwości wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce ( też przetłumaczone), zaświadczenie o niekaralności i odpis aktu urodzenia.

2. Jak długo przebiega proces nostryfikacji?

Proces nostryfikacji może przebiegać od 3 do 8 miesięcy, zależy to od komisji, od dat ich zebrań.

3. Jak wygląda ze znajomością języka? Tzn czy można pracować znając jedynie język angielski, czy konieczny jest język francuski? I w jakich sytuacjach?

Najlepiej jest znać język francuski w stopniu podstawowym, gdyż przed podjęciem pracy trzeba się zarejestrować w izbie fizjoterapeutów ( mały egzamin do zdania- list do lekarza ). Praca w prywatnym gabinecie wymaga średniej znajomości francuskiego. W niektórych szpitalach zatrudniają jeszcze bez znajomości j francuskiego.

4. Ile wynoszą zarobki minimalne i maxymalne?

Minimalne zarobki szpital ok 1300 euro na rękę, maxi na gabinecie nawet do 4000-5000 euro na rękę.

5. Jak są traktowani fizjoterapeuci we Francji?

Fizjoterapeuci są traktowani bardzo dobrze- pacjenci są mili i maja zaufanie. Kontakt z lekarzami bardzo fajny- w szczególności jak się posiada dobre kompetencje ( i szkolenia).

6. Ile pieniędzy trzeba wyłożyć na tzw. start?

Ilość pieniędzy zależy od tego gdzie człowiek jedzie do pracy – szpitale na ogół oferują mieszkania za ok 300/ 400 euro miesięcznie, wiec trzeba mieć na kaucje ok 400euro. Cena życia jest podobna jak w Polsce- zależy od osoby ile wydaje miesięcznie na jedzenie ect. myślę ok 300/400euro razem z telefonem .trudniej jest jak trzeba wynająć mieszkanie samemu.

7. Ile trwa mniej więcej znalezienie pracy? I dlaczego tak szybko/ tak długo?

Znalezienie pracy- jak ktoś ma wszystkie potrzebne papiery i mówi po francusku, trwa bardzo krótko – jest dużo ofert w szpitalach, centrach rehabilitacyjnych i gabinetach. We Francji brakuje fizjoterapeutów – szkoły są drogie ok 7000/8000euro za rok , studia trwają 3 lata i trzeba zrobić rok przygotowawczy- na egzaminach wstępnych szkoły maja ok 80 miejsc, a ludzi zdających jest ok 3000. Odnośnie pracy bez języka , trzeba znaleźć szpital , który bardzo potrzebuje fizjoterapeutów i wtedy można znaleźć zatrudnienie.

8. Czy jest to opłacalne porównując do Polski, innych krajów UE?

Jak dla mnie jest to opłacalne( mieszkam tu od 8 lat) . Standard życia jest na dobrym poziomie, nie ma dużej konkurencji na rynku pracy-zarobki są w miarę interesujące. Tylko trzeba pracować 🙂 ale jak ktoś nie boi się pracy to polecam. Specjaliści po dobrych szkoleniach są doceniani i można dalej się rozwijać.

Źródła i pomocnicze strony:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/physiotherapist/france/index_en.htm 

http://polish-mademoiselle.blogspot.com/ 

http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2013/europejska-fizjoterapia-publikacja.pdf  

Pracy najlepiej szukać przez portal: https://ec.europa.eu/eures/page/index

Przygotowała i opracowała:
Dominika Jaskulska 
Studentka II roku Fizjoterapii 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Po­dobał Ci się ten tekst? Zostaw swój komentarz poniżej.

You must be logged in to post a comment.