Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty we Włoszech – nostryfikacja

wlochy

Polscy fizjoterapeuci, chcący uzyskać zezwolenie na wykonywanie swego zawodu we Włoszech, muszą najpierw postarać się o nostryfikację (uznanie) polskiego wykształcenia. W celu uzyskania nostryfikacji należy we właściwym urzędzie przekazać pełną dokumentację wykształcenia razem z tłumaczeniem przysięgłym na język włoski.

POBYT STAŁY

Potrzebne dokumenty:

* Kopia dowodu osobistego

* Świadectwo lub inne świadectwa wydane przez właściwe władze państwa, pozwalające na wykonywanie zawodu

* Poświadczona kopia dyplomu

* Szczegółowy program studiów

* Certyfikat, który przedstawia szczegółowo przebyte szkolenia po ukończeniu studiów

* Certyfikat o przebytych szkolenia, kursy specjalizacyjne, inne dokumenty wartościowe

* Każda delegacja

Powyższa lista ma charakter poglądowy, ponieważ urzędnik ma decydujący głos w sprawie dokumentów. Najlepiej należy zapytać w urzędzie o konkretny zakres dokumentów, a dopiero potem dać dokumenty do tłumaczenia. Właściwość urzędu zależy od kilku czynników, jak np. posiadanego tytułu, celu nostryfikacji, kraju związkowego, w którym ma zamiar się pracować itp.

Źródła i pomocnicze strony:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/recognition-of-professional-qualifications/physiotherapist/italy/index_en.htm

Przygotowała i opracowała:
Dominika Jaskulska 
Studentka II roku Fizjoterapii 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Po­dobał Ci się ten tekst? Zostaw swój komentarz poniżej.

You must be logged in to post a comment.