Skręcenie do szpotawości Po kontuzji wiele mówiło się do tej pory o tym, aby trzymać się zasady RICE (Rest Ice Compression Elevation), ewentualnie drobnej modyfikacji czyli PRICE (Protection Rest Ice Compression Elevation). Gabinet Rehabilitacji Fizjo-Pasja Daniel Kawka Najnowsze badania naukowe opublikowane Czytaj więcej..

Po kontuzji wiele mówiło się do tej pory o tym, aby trzymać się zasady RICE (Rest Ice Compression Elevation), ewentualnie drobnej modyfikacji czyli PRICE (Protection Rest Ice Compression Elevation). Najnowsze badania naukowe opublikowane w British Journal of Sports Medicine mówią Czytaj więcej..

Moje zmagania ze skręceniem stawu skokowego 10 komentarzy

Jestem fizjo­te­ra­peutą i z punktu widze­nia fizjo­te­ra­peuty oraz ama­tora bie­ga­nia chciał­bym podzie­lić się z Wami moimi doświad­cze­niami zwią­za­nymi ze skrę­ce­niem kostki. Dokładniej rzecz ujmu­jąc było to skrę­ce­nie do szpo­ta­wo­ści, w Czytaj więcej..