Rozwój nowych technologii szansą dla fizjoterapii 1 Comment

Między innymi wzrost liczby samochodów sprawia, że przybywa osób, które w wyniku wypadków ulegają trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu. W poważnych przypadkach konsekwencją nieszczęśliwego zdarzenia może być uraz czaszkowo-mózgowy, amputacja kończyn(y) Czytaj więcej..