Kursy:

FDM – Fascial Distortion Model Prowadzący: Stefan Anker
Konflikt Panewkowo-Udowy. Problem funkcji czy struktury? Fakty czy fikcja? Prowadzący: dr Michała Hadała, mgr Szymon Gryckiewicz
Badanie i fizjo­te­ra­pia funk­cjo­nalna w uszko­dze­niach stawu bar­ko­wego Prowadzący: dr Bartosz Rutowicz
Funkcjonalna Terapia Manualna Prowadzący: mgr Mirosław Kapica
Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu Prowadzący: mgr Marcin Brzozowski, mgr Marcin Szkolnicki
Koncepcja FLO Prowadzący mgr Wojciech Markowski
Masaż Tkanek Głębokich Prowadzący: mgr Piotr Szałański i dr Łuka­sz Czubaszewski
Masaż Tkanek Głębokich #2 Prowadzący: mgr Piotr Szałański i dr Łuka­sz Czubaszewski
Nowoczesna terapia kręgosłupa w aspekcie dysfunkcji narządów wewnętrznych Prowadzący: Marcin Szkolnicki

Literatura:

„Masaż w pediatrii. Przewodnik dla terapeutów” Ewa Bartelmus Autor: Sylwia Dobraowska
Przewodnik dla tera­peu­tów. Terapia Manualna wybra­nych dys­funk­cji koń­czyny dolnej
Autor: Marcin Rosiński
Neurorehabilitacja oparta na dowo­dach nauko­wych Autorzy: Farsin Hamzei, Ferdinand Binkofski, Giovanni Buccino, Denis Ertelt, Björn Hauptmann, Friedhelm Hummel, Thomas Platz
Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu Autor: Sophie Levitt
Trening strategii motorycznych i PNF Autor: Renata Horst
Skazany na trening Autor: Paul Wade

Sprzęt:

Stół do masażu Aveno Life eSpirit
BB Tape